Tudásbázis
Hogyan kezdjek hozzá?#54
Felhasználói fiókjának létrehozását követően döntse el, hogy nyilvántartását a forgalomba hozott, vagy a készletre vett körforgásos termékek alapján fogja vezetni. A vállalkozások jelentős részénél kevesebb munkával jár a vásárolt/gyártott körforgásos termékek nyilvántartása, mint a forgalomba hozatalé, erről tudásbázisunk Mi az a készletre vétel? bejegyzésében olvashat többet. A Körforgóba bejelentkezést követően a Nyilvántartások listában a saját nyilvántartására kattintva nyissa meg azt, ennek hatására megjelenik a menürendszer. Ezt követően a Törzsadatok menü Termékek menüpontjában vigye föl azokat a körforgásos termékeket, amiket felhasznál, gyárt, vagy forgalomba hoz. Döntésétől függően a Termék forgalom menüben a Forgalomba hozatal vagy a Készletre vétel menüpontok használatával vigye fel a forgalomba hozott vagy készletre vett termékeket. Szintén a Termék forgalom menüben találja a Saját célú felhasználás menüpontot. A negyedév végét követő hónap 20. napjáig adatszolgáltatást kell összeállítania és beküldenie az OKIRkapun, amihez a KÜJ azonosítójára lesz szüksége. Ha még nincs KÜJ-e, akkor olvassa el tudásbázisunk erre vonatkozó bejegyzését: Nincs KÜJ-öm, mit csináljak? Az adatszolgáltás összeállításához rendeljen licencet, a rendelés során meg kell adnia KÜJ-ét. Ha több cég nyilvántartását és adatszolgáltatását akarja elkészíteni, akkor a cégek számának megfelelően több licencet rendeljen. Licenc nélkül 30 napig használhatja a Körforgót. Az adatszolgáltatások összeállításáról olvassa el tudásbázisunk alábbi bejegyzéseit:
-Hogyan kell elkészíteni és beküldeni a KG: KGYF-NÉ adatszolgáltatást?
-Hogyan kell elkészíteni és beküldeni a termékdíj bevallást?
Mi az a készletre vétel?#55
A kötelezett (gyártó vagy kereskedő) jogosult a nyilvántartását a forgalomba hozott termékek helyett a készletre vett termékekről vezetni. A vállalkozások jelentős részénél kevesebb munkával jár a vásárolt/gyártott körforgásos termékek nyilvántartása, mint a forgalomba hozatalé. Elegendő például a megvásárolt csomagolóanyagot egyben nyilvántartásba venni, nem kell minden egyes forgalomba hozott termékhez hozzárendelni. A Nyilvántartás menü Alapadatok menüpontjában az Adatkör választás szekcióban állítsa be adattípusként a készletre vételt. A Termék forgalom menüben a Készletre vétel menüpontot használja. Fontos, hogy a kétféle nyilvántartás nem keverhető, de negyedévenként át szabad állni egyikről a másikra. Ha forgalomba hozatalról készletre vételre áll át, akkor az új negyedév kezdetekor fel kell vinni a nyitókészletet. Exportáló cégeknél nem célszerű a készletre vétel választása, mert a készleten belül nem különíthető el az exportált mennyiség, így a jogszerűnél magasabb díjfizetési kötelezettség fog kiadódni.
Mi az a saját célú felhasználás?#59
A Termék forgalom menü Saját célú felhasználás menüpontjában kell felvinni azt az esetet, amikor a megvásárolt vagy gyártott körforgásos terméket nem hozzák forgalomba, hanem azt (pl. fejlesztéshez, beruházáshoz, karbantartáshoz stb.) maguk felhasználják. Ide tartozik a gyártó saját vagy alkalmazottja magánszükséglete kielégítésére való felhasználás is. Fontos kivétel, hogy a körforgásos termék alapanyagként történő felhasználása esetén a gyártási folyamat során keletkező gyártási selejt, hulladék nem minősül saját célú felhasználásnak. Saját célú felhasználás a külföldi előállítású csomagolás végleges elválasztása a terméktől - néhány kivétellel. A kivételeket és a jogi szempontból teljesen pontos definíciót itt találja: 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 17.§.
Mi az a cikkszám és miért van rá szükség?#56
A legtöbb gyártó és kereskedő cikkszámmal azonosítja a gyártott illetve forgalomba hozott termékeket, mert ez hasznos a számlázásnál, a készlet nyilvántartásnál és különböző kimutatásoknál is. A Körforgóban is cikkszámmal azonosítjuk a termékeket és a termék összetevőket, ezért a Törzsadatok / Termékek menüpontban a cikkszám kötelezően megadandó adat. Ha Ön nem használ cikkszámokat, akkor ebben a mezőben adjon meg valamilyen azonosításra alkalmas kódot, nevet vagy egyszerűen csak sorszámozza a termékeket!
Mi az a KF kód és mire szolgál?#57
A kiterjeszett gyártói felelősség alá tartozó (azaz körforgásos) termékeket KF kóddal kell ellátni a Törzsadatok menü Termékek menüpontjában. A nyolcjegyű KF kód a körforgásos termékek és a belőlük képződött hulladékok besorolására szolgál. E besorolás azért nagyon fontos, mert ez határozza meg a fizetendő díj nagyságát. A KF kód első két karaktere a termékáramot vagy az abból képződött hulladékot jelöli, a második kettő az anyagáramot. Az 5-6. karakterek további pontosítást tartalmaznak a csoportba sorolás által, a 7. karakter a kötelezettséget jelöli. Az utolsó (8.) karakterrel a körforgásos termék származását kell megadni. A Körforgó a körforgásos termékeket gyártók illetve forgalomba hozók nyilvántartási feladatait támogatja, az ő esetükben hulladékot jelölő KF kód megadására nem lehet szükség.
Hogyan kell beállítani, hogy melyik negyedévre viszem fel az adatokat?#66
A Körforgóban nem kell megadni, hogy melyik negyedév nyilvántartását viszi fel, mert az a termék forgalom (Forgalomba hozatal / Készletre vétel / Saját célú felhasználás) dátumából következik.
Melyek a körforgásos termékek?#3
A 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet pontosan meghatározza, hogy melyek a körforgásos termékek. Pl. csomagolópapír, irodai papír, egyszer használatos műanyagtermékek, sütőolaj, sütőzsír, textiltermékek, fa bútorok, elektromos vagy elektronikus berendezések és még sok minden más tartozik ide.
Hogyan vigyem fel a külföldre szállított termékeket?#67
Ha a vevő nyilatkozik arról, hogy a megvásárolt körforgásos termék legalább hatvan százalékát önállóan vagy más termék alkotórészeként, tartozékaként igazoltan külföldre szállítja, akkor a terméket kiterjesztett gyártói felelősségi díj fizetése nélkül is forgalomba lehet hozni. Ha alkalmazza ezt a szabályt, akkor a Törzsadatok / Nyilatkozattevők menüponttal vigye fel a vevőket, akikre a forgalomba hozatali adatok rögzítésekor lehetősége lesz hivatkozni.
Miért nem tudok felvinni külföldi nyilatkozattevőt?#68
Külföldi vevő esetében, külföldre értékesítés történik. Külföldre történő értékesítés esetén nem keletkezik kötelezettség, nincs szükség nyilatkozatra. Nyilatkozatot azon belföldi vevő ad, aki aztán külföldre viszi a megvásárolt terméket.
Milyen nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeim vannak a kiterjesztett gyártói felelősség alapján?#7
Ha Ön a 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, akkor az abban foglaltaknak megfelelő tartalmú nyilvántartást kell vezetnie és negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére adatot kell szolgáltatnia. Az adatszolgáltatást az OKIRkapu felületén kell beküldenie.
Hogyan dönthetem el, hogy a termékdíjra (KVTD) vonatkozó kötelezettségek vonatkoznak-e rám?#4
A termékdíjas szabályozás a 2011. év LXXXV. törvény (továbbiakban KTDT) 1.§.(3) bekezdése határozza meg a termékdíjköteles termékeket. A törvény személyi hatálya alapján lehet eldönteni, hogy Ön a termékdíjas kötelezettségben érintett-e. Ezt a KTDT 3.§.-a részletezi. Bonyolultabb esetben forduljon az e-Termékdíj.hu Kft-hez, mi segítünk minden szakmai és jogi kérdés megválaszolásában.
Mi az a KÜJ és miért van rá szükségem?#11
A környezetvédelmi ügyfél jel (KÜJ) a cégek, szervezetek és természetes személyek 9 jegyű környezetvédelmi azonosítója. Ha az Ön cége a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá tartozik, akkor nyilvántartásba vétel iránti kérelmet kell az OKIRkapun keresztül beküldenie, ehhez szüksége lesz a KÜJ-re. Erről tudjon meg többet itt: https://kapu.okir.hu/okirkapuugyfel/utmutato/28. A nyilvántartásba vételi kérelmet követően a negyedévenként esedékes adatszolgáltatásához is szüksége lesz a KÜJ-re.
Nincs KÜJ-öm, mit csináljak?#12
Ha még nincs KÜJ-e, akkor annak igényléséről tudjon meg többet itt: https://kapu.okir.hu/okirkapuugyfel/utmutato/27
Mire jó a Körforgó licenc nélkül?#27
Körforgó alkalmazásunkba történő első bejelentkezésétől számítva 30 napig használhatja licenc nélküli nyilvántartását. Díjmentesen, kötelezettség nélkül megismerheti a felületeket, a Körforgó lehetőségeit és bizonyos szolgáltatásait. Megnézheti Demó nyilvántartásunkat, amivel hamar rálátása nyílik arra, hogy az alkotórészekből, termékekből, csomagolóanyagokból hogyan érdemes összetett terméket vagy csomagolt terméket képezni.
Mire jó a Demó nyilvántartás?#40
A Demó nyilvántartás nézegetésével adatfelviteli munka nélkül ismerheti meg, hogy az alkotórészekből, termékekből, csomagolóanyagokból hogyan érdemes összetett terméket vagy csomagolt terméket képezni. A Demó nyilvántartás adatait nem módosíthatja, azt az új felhasználók 30 napig láthatják. A Demó nyilvántartás csak addig látszik, amíg licencelt nyilvántartáshoz nem fér hozzá. Eltűnik tehát, amint megosztanak Önnel egy nyilvántartást, vagy amikor licencet kap saját nyilvántartásához.
Miért érdemes licencet rendelni?#28
Adatszolgáltatás összeállítására csak licenccel van lehetősége, és az első bejelentkezéstől számított 30 nap eltelte után az adatfelvitelhez is licencre lesz szüksége. Egy licenccel egy cég nyilvántartását vezetheti és annak a cégnek az adatszolgáltatását állíthatja össze. Ha több cég nyilvántartását is vezetni kívánja, kérjük vásároljon további licenceket! A licencelt nyilvántartása megosztható munkatársai (vagy a könyvelő, tanácsadó stb.) számára, jogosultságok állíthatók be. Az API használatára is csak licenccel van lehetőség. Nézze meg tudásbázisunk alábbi bejegyzéseit is:
-Hogyan tehetem hozzáférhetővé a nyilvántartást munkatársaim (vagy a könyvelő, tanácsadó stb.) számára?
-Hogyan tudom meghosszabbítani a licencemet?
Mi a különbség az alap és a KVTD licenc között?#26
KVTD licenc választása esetén a Körforgóval a termékdíj (KVTD) szabályozásának és a kiterjesztett gyártói felelősségnek (KGYF/EPR) egyaránt megfelelő nyilvántartás vezetésére van lehetőség. KVTD licenccel rendelkező nyilvántartással mind a kétféle adatszolgáltatás elkészíthető, a Körforgó ellenőrzi, hogy a termékek és összetevők besorolásai ne legyenek egymásnak ellentmondóak. Az alap licenc a kiterjesztett gyártói felelősséghez (EPR) kapcsolódó szolgáltatásokat biztosítja.
Mibe kerül a Körforgó használata?#52
Kétféle licencet kínálunk: Az alap licenc a kiterjesztett gyártói felelősséggel kapcsolatos szolgáltatásokat biztosítja negyedévenként 8000 Ft+ÁFA áron. A KVTD licenc emellett a termékdíjas szolgáltatásokat is nyújtja negyedévenként 12000 Ft+ÁFA áron. Egy licenccel egy céghez lehet nyilvántartást vezetni és adatszolgáltatást összeállítani.
Ha csak egy negyedévre vásárolok licencet és nem hosszabbítok, akkor mi történik?#29
Adatokat rögzíteni, adatszolgáltatást összeállítani csak arra a negyedévre lehet, amelyikre licenccel rendelkezik. Ha nem hosszabbítja meg licencét, akkor még további egy évig biztosítjuk a felvitt adatok lekérdezhetőségét.
Hogyan tudok betölteni adatokat más rendszerből?#43
Két lehetősége van arra, hogy adatokat más rendszerből töltsön be: Excel fájlok segítségével, illetve a Körforgó API-n keresztül. Az Excel betöltésről többet tudhat meg a Hogyan lehet betölteni adatokat Excel fájlból? bejegyzésből. Az API segítségével automatikusan töltheti be az adatokat, így a kézi adatfelvitelt és az azzal járó hibalehetőségeket teljesen kiküszöböli. Ehhez az Ön rendszeréhez informatikai fejlesztői közreműködéssel kell megvalósítani a két rendszer integrációját. További információk: Mit tud a Körforgó API?
Hogyan lehet betölteni adatokat Excel fájlból?#44
A Nyilvántartás / Import sablon készítés menüpont segítségével töltsön le egy sablont. A sablon egy megfelelő szerkezetű, de adatokat nem tartalmazó Excel fájl, ezt töltse fel a saját adataival (ne felejtse el menteni az adatokat!). A Nyilvántartás / Excel import menüpont segítségével a fájlban lévő adatokat betöltheti a rendszerbe. Ha nyilvántartása még üres, akkor először a termékeket, azok esetleges összetevőit kell betöltenie, csak ezt követően tud termék forgalmi adatokat betölteni. A termék forgalom táblázat Adat típus oszlopában az F, S, és K betűkkel azt kell megadnia, hogy forgalomba hozatalt, saját célú felhasználást vagy készletre vételt kíván felvinni.
Hogyan kell elkészíteni és beküldeni a negyedéves adatszolgáltatásokat?#60
Az adatszolgáltatások elkészítésére a Nyilvántartás menüben lévő KGYF-NÉ adatszolgáltatás, illetve a KTBEV termékdíj bevallás menüpontok szolgálnak. Mindkét felület ismerteti a szükséges tudnivalókat. Arra a negyedévre vonatkozóan készítheti el az adatszolgáltatást, amelyikhez érvényes licenccel rendelkezik. A kiterjesztett gyártói felelősségre vonatkozó adatszolgáltatás rövidítése: KG: KGYF-NÉ, a termékdíjasé (évszám) KTBEV. Termékdíj bevallást akkor készíthet, ha KVTD licenccel rendelkezik. Mindkét esetben egy-egy XML fájlt készít el az alkalmazás, amit le kell töltenie. Nézze meg tudásbázisunk alábbi bejegyzéseit is:
-Hogyan kell elkészíteni és beküldeni a KG: KGYF-NÉ adatszolgáltatást?
-Hogyan kell elkészíteni és beküldeni a termékdíj bevallást?
Hogyan kell elkészíteni és beküldeni a KG: KGYF-NÉ adatszolgáltatást?#61
- Kattintson a Nyilvántartás / KGYF-NÉ adatszolgáltatás menüpontra, majd válassza ki az évet és a negyedévet, amelyre vonatkozóan a KG: KGYF-NÉ adatszolgáltatást szeretné elkészíteni.
- A KG: KGYF-NÉ adatszolgáltatás elkészítése gomb segítségével töltse le az adatszolgáltatást tartalmazó XML fájlt.
- Lépjen be az OKIRkapuba (https://kapu.okir.hu/okirkapuugyfel/) az ügyfélkapus bejelentkezési adatainak megadásával.
- Az Új OKIRkapu bejelentkezés gombra kattintás után adja meg KÜJ-ét, majd adatszolgáltatás típusként válassza a KG: KGYF-NÉ-t.
- Kattintson az Új adatcsomag XML-ből gombra, és töltse be az imént letöltött XML állományt.
- Az OKIRkapuban az Adminisztráció / Ellenőrzés/Beküldés menüponttal futtassa le az ellenőrzést és küldje be az adatcsomagot. Ekkor az adatcsomag státusza Ön szerkeszti-ről Beküldve-re módosul.
Hogyan kell elkészíteni és beküldeni a termékdíj bevallást?#62
- Kattintson a Körforgóban a Nyilvántartás / KTBEV termékdíj bevallás menüpontra, majd válassza ki az évet és negyedévet, amelyre vonatkozóan a KTBEV környezetvédelmi termékdíj bevallást el szeretné készíteni.
- A KTBEV bevallás elkészítése gomb segítségével töltse le az adatszolgáltatást tartalmazó XKR fájlt.
- Indítsa el az ÁNYK nyomtatványkitöltő programot, ügyeljen arra, hogy a legfrissebb nyomtatványt használja!
- Az ÁNYK Szervíz menüjében kattintson az egyedi importálás menüpontra, fájltípusként az XKR állományok lehetőséget válassza.
- Keresse meg és válassza ki a Körforgóról letöltött fájlt (leggyakrabban a Letöltések mappába szokott kerülni).
- A Megnyitás gombbal indítsa el a betöltést (a folyamat során az ÁNYK frissítést kezdeményezhet, ezt nyugtázza Igen-nel).
- Az ÁNYK-ban megjelennek az adatok, itt lehetősége van további lapok kitöltésére is.
- Az ÁNYK újraszámolhatja a frissített mezőket, majd kap egy üzenetet az importálás sikerességéről.
- A Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldésre menüponttal, majd a Nyomtatvány közvetlen beküldése menüponttal küldje be a nyomtatványt - ahogyan ezt az összes többi ÁNYK nyomtatvánnyal szokta.
Mi az a kiterjesztett gyártói felelősség (KGYF/EPR)?#2
A körforgásos gazdaságra áttérés érdekében született új szabályozás - 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet - alapján az egyes termékek életciklusa végén a hulladékká válással felmerülő költségeket a gyártóknak, forgalomba hozóknak (első forgalmazóknak) kell megfizetniük. Ezt hívjuk kiterjesztett gyártói felelősségnek (KGYF). Angol neve alapján EPR-ként is szokták emlegetni (Extended Producer Responsibility).
Hogyan dönthetem el, hogy a KGYF-ben (EPR-ben) érintett vagyok-e?#5
Ha Ön körforgásos termékeket gyárt vagy (első forgalmazóként) értékesít, esetleg saját céljaira felhasználja ezeket, akkor a kiterjesztett gyártói felelősség szabályai alapján nyilvántartást kell vezetnie és adatokat kell szolgáltatnia. Ez a kötelezettség a MOHU alvállalkozójaként körforgásos termékből származó hulladékot átvevő, gyűjtő vagy kezelő cégekre is fennáll.
Nem gyártok semmit, mégis miért vonatkozhat rám a kiterjesztett gyártói felelősség?#22
A hatályos szabályozás alapján gyártónak minősül a termék előállítója, továbbá - ha a terméket nem Magyarország területén állítják elő - az, aki a terméket gazdasági tevékenysége körében Magyarország területén elsőként forgalomba hozza.
Mi a különbség az EPR és a KGYF között?#15
Kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer nem csak az EU-ban, hanem sok más országban is van, ezt angol neve alapján EPR-nek is nevezik (Extended Producer Responsibility). Magyar nevéből származik a KGYF rövidítés.
Hogyan függ össze a KGYF (EPR) és a termékdíj (KVTD)?#6
A termékdíj (KVTD) szabályozása és a kiterjesztett gyártói felelősség (KGYF/EPR) több ponton összekapcsolódik. A KGYF esetében hulladékgazdálkodási és gyártói kötelezettségek is felmerülnek, míg a KVTD szabályozás esetében a gyártói kötelezettségek jelentkeznek. A termékkör jelentős átfedéssel bír, de vannak eltérések. A 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet értelmében a megfizetett gyártói felelősségi díjat le lehet vonni a fizetendő termékdíjból egészen a nulla összegig.
Mi az a körforgásos gazdaság?#1
A körforgásos gazdaság lényege az, hogy a termékek életciklusát minél jobban meghosszabbítsuk és ezáltal lehetővé tegyük a minél kisebb új anyag- és energiaráfordítást és az ezzel járó környezetterhelést. Az elhasználódott termékeket - ahelyett, hogy hulladékként leraknánk - újrahasznosítjuk, vagy anyagát feljavítva, esetleg átalakítva újra feldolgozzuk új termékek előállítására. Az új termékek az elhasználódás utáni újrahasznosítása vagy újrafeldolgozása többször ismétlődhet – ez teszi körforgásossá a folyamatot.
Ki az a MOHU és miért neki kell fizetni?#19
A hulladékgazdálkodás átalakítására kiírt közbeszerzés nyertese a MOL lett, tehát ő a koncessziós társaság. A MOL hulladékgazdálkodási koncesszióért felelős cégének a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. nevet adta, röviden: MOHU. A 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 21. § (1) alapján a gyártó a 20. § szerint meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségi díjat negyedévente, a koncessziós társaság által kiállított számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül fizeti meg a koncessziós társaság részére.
Mi az a koncessziós rendszer?#17
A hulladékgazdálkodás rendszerének átalakítása céljából a Kormány közbeszerzési felhívást tett közzé az állami feladatok koncesszióba adása érdekében. A közbeszerzés nyertese a MOL lett, amely feladatai közé a közszolgáltatási és az intézményi résztevékenységek körébe tartozó hulladékok átvétele, gyűjtése, elszállítása, előkezelése, kereskedelme és kezelésre történő átadása tartozik 2023. július 1-től kezdve 35 évig. Az intézményi résztevékenységek közé tartozik a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer feladatainak ellátása és a kötelező visszaváltási rendszer működtetése.
Kik a koncesszori alvállalkozók?#18
A MOL a koncessziós tevékenységek irányítását és országos koordinációját nyerte el, de a megvalósítást alvállalkozói hálózat bevonásával végzi. Őket nevezzük koncesszori alvállalkozóknak, számukra a Körforgó helyett a Hulladékweb alkalmazásai jelentik a megoldást. AMAKIR rendszerünket ajánljuk, amely hídmérleghez is kapcsolható, és lehetővé teszi az összes szükséges bizonylat elkészítését és az adatszolgáltatások összeállítását.
Milyen kötelezettségeik vannak a koncesszori alvállalkozóknak?#20
Több más jogszabály mellett a 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet is rendelkezik a koncesszori alvállalkozók kötelezettségeiről. A hatályos jogszabályok mellett a legfontosabb kötelezettségeiket a MOHU-val kötött szerződéseik tartalmazzák, de ezek üzleti titokként kezelendők, nem hozhatók nyilvánosságra. A koncesszori alvállalkozók számára a Körforgó helyett a Hulladékweb alkalmazásai jelentik a megoldást. AMAKIR rendszerünket ajánljuk, amely hídmérleghez is kapcsolható, és lehetővé teszi az összes szükséges bizonylat elkészítését és az adatszolgáltatások összeállítását.
Mi történik a körforgásos termékekből képződött hulladékkal?#16
A 2023. július 1-jén indult koncessziós rendszerben a MOHU gondoskodik a körforgásos termékből képződő hulladék átvételéről, gyűjtéséről, elszállításáról, előkezeléséről, kereskedelméről és kezelésre történő átadásáról, továbbá a hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartásáról és üzemeltetéséről.
Mit értünk forgalomba hozatal alatt?#23
A hatályos szabályozás alapján forgalomba hozatalnak minősül a körforgásos termék tulajdonjogának
 • első belföldi ingyenes vagy visszterhes átruházása vagy
 • külföldről elektronikus kereskedelmi szolgáltatásként (pl. webshop) belföldre, háztartások vagy egyéb felhasználók részére történő átruházása, ideértve a tulajdonjog más termék tartozékaként vagy alkotórészeként való átruházását is (ez alól vannak kivételek);
  Valamint:
 • a saját célú felhasználás vagy
 • az ÁFA-raktárból vagy a termékdíj-raktárból a termék belföldre történő kitárolása.
 • Milyen módokon lehet teljesíteni a KGYF (EPR) kötelezettségeket?#24
  A 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet alapján lehetőség van az ún. kollektív teljesítés mellett egyéni teljesítésre is. Ez utóbbit várhatóan nagyon kevesen választják, Körforgó rendszerünket és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat elsősorban a kollektív teljesítők számára alakítottuk ki.
  Milyen esetekben vállalhatja át a vevő a KGYF (EPR) kötelezettségeket a gyártótól?#36
  Az EPR kötelezettől, a gépjármű termékáramba tartozó körforgásos termékek gyártója szerződés alapján átvállalhatja a termék tartozékának vagy alkotórészének minősülő elektromos, elektronikus berendezés, elem és akkumulátor, valamint gumiabroncs termékáramba tartozó körforgásos termék gyártójától a tartozéknak vagy alkotórésznek minősülő körforgásos termékhez kapcsolódó EPR kötelezettséget.
  A KF kódok között miért nem találom meg a hulladék kódokat?#58
  A Körforgó a körforgásos termékeket gyártók illetve forgalomba hozók nyilvántartási feladatait támogatja, az ő esetükben hulladékot jelölő KF kód megadására nem lehet szükség. A hulladékokat azonosító KF kódokat a koncesszori alvállalkozók használják az adatszolgáltatásukhoz. Számukra a Körforgó helyett a Hulladékweb alkalmazásai jelentik a megoldást. AMAKIR rendszerünket ajánljuk, amely hídmérleghez is kapcsolható, és lehetővé teszi az összes szükséges bizonylat elkészítését és az adatszolgáltatások összeállítását.
  A külföldre kivitt körforgásos termékek miként mentesülhetnek az EPR-díj alól?#37
  Alapelv szerint nem keletkezik kötelezettség a külföldre kivitt körforgásos termékek után. Azonban láncügylet, vagy belföldi vevő által történő kivitel esetén nem kell a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat megfizetni, ha a fizetésre kötelezett gyártó vevője nyilatkozik arról, hogy a megvásárolt körforgásos termék legalább hatvan százalékát önállóan vagy más termék alkotórészeként, tartozékaként igazoltan külföldre szállítja.
  Mi az, hogy kollektív teljesítés?#25
  A KGYF (EPR) kötelezettség kollektív teljesítése az alábbiakat foglalja magában:
 • Nyilvántartást kell vezetni a forgalomba hozott körforgásos termékekről (a megőrzés határideje 5 év).
 • A kiállított vevői számlákon bizonyos esetekben fel kell tüntetni a kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetésére utaló szöveget.
 • Negyedévente - a negyedévet követő hó 20. napjáig – adatszolgáltatást kell benyújtani az országos hulladékgazdálkodási hatósághoz. A hatóság 5 napon belül továbbítja az adatokat a MOHU-nak.
 • A MOHU számlát állít ki az esedékes EPR-díjról, melynek fizetési határideje a kézhezvételtől számított 15 nap.
 • Mi az, hogy egyéni teljesítés?#39
  Egyéni teljesítésnek minősül a gyártó által az adott körforgásos termékből keletkezett hulladék gyűjtése és hasznosítása. Azonban az egyéni teljesítés további jelentős feltételek teljesülését kívánja, ennek részletes ismertetésére itt nincs mód. Alapelvként a kollektív teljesítés valósul meg a vállalkozások többségében.
  A teljesítés módjára (kollektív vagy egyéni) vonatkozó döntés megváltoztatható?#38
  A kollektív teljesítést évente egyszer, a tárgyévet megelőző év november 30-ig lehet megváltoztatni egyénire. Az egyéni teljesítési mód kollektívre változtatását bármelyik negyedévet megelőző hónap 1. napjáig lehet bejelenteni.
  Ki az a meghatalmazott képviselő és mikor van szükség rá?#41
  A külföldön letelepedett és belföldön körforgásos terméket forgalomba hozó gyártó kötelezettségeit belföldön letelepedett és magyarországi adószámmal rendelkező, írásbeli meghatalmazással kijelölt természetes vagy jogi személy - a meghatalmazott képviselő – útján is teljesítheti. Erre akkor van szükség ha a külföldi vállalkozás távértékesítésben, elektronikus kereskedelmi szolgáltatásként értékesít.
  Mire van szükségem a negyedéves OKIRkapu adatszolgáltatáshoz?#21
  A gyártó nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének adattartalmát a 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat a legegyszerűbben a Körforgó segítségével tudja nyilvántartani és a Körforgóval magát az adatszolgáltatást is néhány kattintással elkészítheti. Fontos tudni, hogy hatósági ellenőrzéskor a Körforgó adattartalma mellett a gyártás és forgalmazás eredeti bizonylatait, valamint a bizonylatok és a nyilvántartás összhangját is vizsgálhatják.
  Milyen nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeim vannak ha a KVTD rám is vonatkozik?#9
  A 2011. évi LXXXV tv. a Környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény 10/A.§.(1) bekezdése alapján kell a KVTD nyilvántartást vezetni. Az adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat a legegyszerűbben a Körforgó segítségével tudja nyilvántartani és a Körforgóval magát az adatszolgáltatást is néhány kattintással elkészítheti. Fontos tudni, hogy hatósági ellenőrzéskor a Körforgó adattartalma mellett a gyártás és forgalmazás eredeti bizonylatait, valamint a bizonylatok és a nyilvántartás összhangját is vizsgálhatják.
  Milyen regisztrációs kötelezettsége van annak, akire vonatkozik a kiterjesztett gyártói felelősség (KGYF/EPR)?#10
  A gyártónak április 1-től regisztrálnia kell a MOHU Partner Portálján abból a célból, hogy létrejöjjön a közvetlen kapcsolattartási felület a gyártói kötelezettségeket a gyártó nevében teljesítő koncessziós társasággal. A gyártó - vagy a meghatalmazott képviselő - a körforgásos termékkel végzett tevékenységének megkezdését megelőzően, kérelmezni köteles az országos hulladékgazdálkodási hatóságnál a nyilvántartásba vételét. Egyéni teljesítő esetén ehhez szükség lesz a MOHU-val kötött egyéni teljesítési szerződés bemutatására is.
  Mire van szükségem a nyilvántartásba vételhez?#13
  Ha az országos hulladékgazdálkodási hatóságnál (KGYF/EPR) nyilvántartásba vételre kötelezett, akkor ehhez Önnek az alábbiakra van szüksége:
  - Ügyfélkapu hozzáférés (más néven Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) bejelentkezési lehetőség).
  - Meghatalmazás.
  - KÜJ (környezetvédelmi ügyfél jel).
  Nyilvántartásba vétel iránti kérelmét az OKIRkapun keresztül kell beküldenie: https://kapu.okir.hu/okirkapuugyfel/ Az OKIRkapu felületén hozzon létre és küldjön be egy KG: KGYF-NY (Körforgásos gazdaság / Kiterjesztett gyártói felelősségi körbe tartozók nyilvántartása) adatcsomagot. További tudnivalók: https://kapu.okir.hu/okirkapuugyfel/utmutato/28
  Milyen meghatalmazásra és miért van szükségem?#14
  Meghatalmazásra van szüksége ahhoz, hogy Ön egy cég (vagy más szervezet) nevében nyilvántartásba vétel iránti kérelmet vagy adatszolgáltatást küldhessen be az OKIRkapun. A legegyszerűbben és leggyorsabban ezt a Rendelkezési Nyilvántartás (RNY) segítségével szerezheti meg, ami KAÜ bejelentkezéssel érhető el a https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/ címen. A meghatalmazás létrehozásáról tudjon meg többet itt: https://kapu.okir.hu/okirkapuugyfel/utmutato/8
  Hogyan tudom meghosszabbítani a licencemet?#53
  Jelentkezzen be a Körforgóba és a böngésző jobb felső sarkában a nevére kattintva legördülő menüben kattintson a Licenceim menüpontra. Ha a táblázat jobb szélső oszlopában hosszabbítás link látható, akkor rákattintással megrendelheti a licenc hosszabbítást. A Körforgó a számla kiegyenlítését követően válik használhatóvá a megrendelt időszakra.
  Megkaptam a licencemet, miért nem látom a termékdíjra vonatkozó adatokat, a CSK/KT kódot, pénzügyi státuszt és a származást?#30
  A licenc nélküli nyilvántartás arra szolgál, hogy megismerje a Körforgó felületeit, menüjét, lehetőségeit, ideértve a termékdíjas nyilvántartásra vonatkozó szolgáltatásokat is. Ha alap licencet rendelt, akkor az a kiterjesztett gyártói felelősséghez kapcsolódó lehetőségeket biztosítja, ezért tűntek el a termékdíjas adatbeviteli lehetőségek.
  Megosztottak velem egy nyilvántartást, de most nem látom a saját (licenc nélküli) nyilvántartásomat és a Demó nyilvántartást se, miért?#35
  A Demó nyilvántartás és a licenc nélküli nyilvántartás is arra szolgál, hogy segítségükkel megismerje a Körforgó lehetőségeit. Ha Önnel megosztottak egy nyilvántartást, akkor az csak licencelt nyilvántartás lehet, amit azzal a céllal bocsátottak az Ön rendelkezésére, hogy azt használja. Ha a licenc nélküli nyilvántartásában értékes adatok voltak, amikkel valóban dolgozni akar, akkor rendeljen hozzá licencet! Amikor megkapja licencét, akkor a megrendelésben megadott néven újra előtűnnek a korábban felvitt adatok, szabadon folytathatja a nyilvántartás vezetését.
  Megkaptam a licencemet, de eltűnt a korábbi saját (licenc nélküli) nyilvántartásom és a Demó nyilvántartás is, miért?#42
  A Demó nyilvántartás és a licenc nélküli nyilvántartás is arra szolgál, hogy segítségükkel megismerje a Körforgó lehetőségeit. Azáltal, hogy licencet kapott, nem tűnt el a korábbi (licenc nélküli) nyilvántartása, csupán a neve változott meg arra, amit a megrendeléskor megadott. Valamennyi korábban felvitt adata továbbra is hozzáférhető, módosítható. Az élesben használható, licencelt nyilvántartás mellett a nem módosítható Demó nyilvántartás már szükségtelen.
  Mit tud a Körforgó API?#8
  Az API segítségével vállalatirányítási vagy számlázó rendszeréből automatizáltan töltheti be adatait a nyilvántartásába. Nem csak a kézi adatfelviteltől szabadul meg ezzel, hanem a vele járó hibalehetőségektől is. Az API használatához szükséges token a Nyilvántartás / Alapadatok menüpontban kérhető le. További információk: API dokumentáció
  Hogyan tehetem hozzáférhetővé a nyilvántartást munkatársaim (vagy a könyvelő, tanácsadó stb.) számára?#48
  Licenccel rendelkező nyilvántartás esetén a Nyilvántartás / Megosztások menüpont segítségével nézheti meg és módosíthatja, hogy ki és milyen jogosultsággal férhet hozzá a nyilvántartáshoz. Az Új megosztás hozzáadása gombbal bővítheti a listát. Ha a gomb szürke, akkor Ön nem módosíthatja a hozzáféréseket.

  Fontos! Email cím megadásával tud felhasználót felvenni. Csak olyan címet adhat meg, ami már regisztrálva van a Körforgón (vagy a Hulladékweben). Hozzáférés adása előtt kérje meg kollégáját/ügyfelét/szakértőjét, hogy regisztráljon!
  Mikor kell használni a Törzsadatok / Nyilatkozattevők menüpontot?#46
  Ha a vevő nyilatkozik arról, hogy a megvásárolt körforgásos termék legalább hatvan százalékát önállóan vagy más termék alkotórészeként, tartozékaként igazoltan külföldre szállítja, akkor a terméket kiterjesztett gyártói felelősségi díj fizetése nélkül is forgalomba lehet hozni. Ha Ön alkalmazza ezt a szabályt, akkor a Törzsadatok / Nyilatkozattevők menüpontban vigye fel a vevőket, akikre a forgalomba hozatali adatok rögzítésekor lehetősége lesz hivatkozni.
  Mit értünk egységtömeg alatt?#47
  Termékeit sokszor valamilyen természetes mértékegységben érdemes nyilvántartani, mint pl. például: darab, karton, zsák, raklap, stb. Egységtömeg alatt azt értjük, hogy a választott mértékegységben kifejezett egységnyi termék (pl. 1 raklap) hány kilogrammnak felel meg. Ügyeljen a pontos érték rögzítésére, mivel az alkalmazás a forgalomba hozott tömeget a nyilvántartott mennyiség és az egységtömeg szorzataként határozza meg.
  Mit értünk anyagtípusok alatt?#31
  A Körforgó alkalmazás a terméktörzsbe rögzített rekordokhoz anyagtípust rendel, attól függően, hogy az adott tétel tartalmaz-e összetevőt vagy összetevője-e egy másik tételnek? A besorolás egyúttal azt is figyelembe veszi, hogy a KF kód alapján csomagolóanyagról van-e szó vagy sem. A lehetséges anyagtípusokat nem határozza meg jogszabály, ezek a Körforgóban felállított saját kategóriák. A lehetséges anyagtípusokat és azok magyarázatát a Mi a defíniciója az egyes anyagtípusoknak? kérdésre adott válasznál lehet megtalálni.
  Mi a defíniciója az egyes anyagtípusoknak?#50
  A terméktörzsbe rögzített rekordokhoz az alkalmazás a következő anyagtípusokat rendeli:
 • Termék: A KF kód alapján nem minősül csomagolóanyagnak - vagy nem rendelkezik KF kóddal -, nem alkotórésze egyetlen másik terméknek sem, és nincsenek összetevői.
 • Csomagolóanyag: A KF kódja csomagolóanyag kategóriába esik, és nem tartozik hozzá összetevő.
 • Alkotórész: A KF kód alapján nem minősül csomagolóanyagnak - vagy nem rendelkezik KF kóddal -, nincsenek összetevői, viszont egy másik termékhez hozzá van rendelve, mint összetevő.
 • Csomagolt termék: A termékhez egy vagy több összetevő tartozik, és az összetevők között szerepel legalább egy csomagolóanyag. Ha a csomagolt terméket egy másik termékhez kapcsolják mint összetevő, akkor a típus továbbra is csomagolt termék marad.
 • Összetett termék: A termékhez egy vagy több összetevő tartozik, és az összetevők között egyetlen csomagolóanyag sincs feltüntetve. Ha az összetett terméket egy másik termékhez kapcsolják mint összetevő, akkor a típus egységcsomag része típusra változik.
 • Egységcsomag része: Eredetileg egy összetett termék volt, amit összetevőként hozzárendeltek egy másik termékhez.
 • Az egységcsomag része miben különbözik az összetett terméktől és a csomagolt terméktől?#32
  Közös jellemző, hogy mindhárom típus rendelkezik összetevőkkel. Az összetett termék-nek vannak összetevői, de ez a típus nem összetevője egy másik terméknek. Ezzel szemben az egységcsomag része összetevőként is jelen van egy másik terméknél, a csomagolt termék pedig egyaránt megjelenhet önállóan és valamely másik termék összetevőjeként is.
  Mi a különbség az alkotórész, a termék és a csomagolóanyag között?#33
  A terméknek nincsenek összetevői, összetevőként nincs hozzákapcsolva egy másik termékhez, és a KF kód alapján nem minősül csomagolóanyagnak. Ha az ebbe a típusba sorolt terméket összetevőként egy másik termékhez felviszik, akkor az alkalmazás automatikusan átminősíti alkotórész típussá. Az alkotórész tehát egy olyan termék, amit egy másik termékhez kapcsoltak. Ha a KF kód alapján az adott tétel csomagoló anyag kategóriába esik, és nem adtak meg hozzá összetevőt, akkor az alkalmazás csomagolóanyag típusba sorolja. Ha a csomagolóanyagot összetevőként hozzárendelik egy másik termékhez, akkor az továbbra is csomagolóanyag marad.
  Az alkalmazás a termékeket különböző színekkel látja el. Hogyan kell a színeket értelmezni?#51
  A színezés az anyagtípus besorolás utal. Ha a termék több összetevőből áll, akkor a sor vastag betűvel jelenik meg. Ha valamelyik termékhez összetevőként hozzárendelték, akkor a sor narancs színű lesz, egyébként marad fekete. Az egyes anyagtípusok, így az alábbi színezésekkel jelenhetnek meg:
 • Termék: fekete, vastag betű nélkül
 • Csomagolóanyag: fekete vagy narancs, vastagítás nélkül
 • Alkotórész: narancs, vastagítás nélkül
 • Csomagolt termék: fekete vagy narancs, vastag betűkkel
 • Összetett termék: fekete, vastag betűkkel
 • Egységcsomag része: narancs, vastag betűkkel
 • Miért érdemes az alkotórészekből, termékekből, csomagolóanyagokból összetett terméket vagy csomagolt terméket képezni?#34
  Előfordulhat, hogy valamely forgalmazott termékük önmagában nem esik termékdíj vagy kiterjesztett gyártói (EPR) kötelezettség alá, ugyanakkor a termék forgalmazásához kapcsolódó összetevők, például a termék csomagolása igen. Ha meg tudják határozni, hogy egységnyi termék forgalomba hozatalához milyen kiegészítő anyag mennyiségek tartoznak, akkor ezeket nem kell külön nyilvántartani csak a forgalomba hozott termékeket. A program az összetételnél megadott arányszámok alapján ki tudja számítani a kötelezettség alá eső mennyiségeket, és tételes listát tud előállítani a termékdíjas vagy EPR köteles forgalomba hozatalról.
  Mi az az API token?#45
  API tokenre akkor van szüksége, ha egy külső programmal szeretné a Körforgó adatbázisban nyilvántartott adatit karbantartani vagy lekérdezni. Az API hívások során a bejelentkezés a tokennel lehetséges. Az API token a Nyilvántartás / Alapadatok menüpontban kérhető le.
  Mi az a dátum korlát?#49
  Ha egy negyedévre vonatkozóan már befejezték az adatfelvitelt és az adatszolgáltatás is elkészült már, akkor célszerű megvédeni az erre az időszakra vonatkozó adatokat. Ezt a célt szolgálja a Nyilvántartás / Dátum korlát menüpont. Az itt beállított dátumnál korábbi időszakra a rendszer nem fogja megengedni az új adatok felvitelét, a meglévők törlését vagy módosítását. Ha esetleg később kiderül, hogy valamelyik adat hibás volt, és módosítani szükséges, akkor e dátum átállításával a korlátozás feloldható. Ilyen esetben valószínű, hogy az érintett időszakra vonatkozó adatszolgáltatást újra el kell készíteni!
  Hogyan vigyem fel a díjátalány fizetésre jogosító borászati termékeket?#63
  A borászatok díjátalány-fizetésre jogosultak. Ennek választása esetén a termék adatoknál (Törzsadatok / Termékek menüpont) a Borászati termék esetén kérdésnél legördíthető lista segítségével adja meg a Magyarországon forgalomba hozott vagy készletre vett borászati termék kategóriáját! Nézze meg tudásbázisunk alábbi bejegyzéseit is:
  -Mit kell tudni a borászati átalányról?
  -Mik azok a borászati termékek?
  Mit kell tudni a borászati átalányról?#65
  A 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 20/A. § alapján a borászati termék üvegcsomagolásának gyártója díjátalány-fizetésre jogosult. Díjátalány választása esetén a gyártó által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj mértékét a gyártó által forgalomba hozott palackmennyiség alapulvételével kell megállapítani. A díjátalány tartalmazza a borászati termék üvegcsomagolásához kapcsolódó további fogyasztói, gyűjtő- és szállítási csomagolás kiterjesztett gyártói felelősségi díját is. A gyártó a díjátalány-fizetésre vonatkozó választását tárgyéven belül nem változtathatja meg.

  A borászati termék üvegcsomagolásának gyártója választása alapján díjátalányként fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj egy egységre vetített mértéke a 8/2023. (VI.2.) EM rendelet 5. számú mellékletében találhatóak.
  Mik azok a borászati termékek?#64
  Borászati termékek az alábbiak:
  - A szőlészetről és borászatról szóló törvény szerinti borászati termék;
  - Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklet II. részében szereplő, szőlőből készült termékek;
  Hasznos lenne, ha hasonló termékek és forgalomba hozatali adatok esetében egy korábbi másolásával és egyes adatok átírásával egyszerűbben fel lehetne venni új tételeket. Van lehetőség másolásra?#69
  Igen. A termékek és forgalmazási adatok esetén rendelkezésre áll klónozó funkció. A táblázatos nézetben a jobb egérgombbal a duplikálandó tételre kell kattintani, amelynek hatására megjelenik egy Tétel duplikálása menüpont. A menüpontot használva az adott tétel megkettőzhető. Ez a lehetőség a Törzsadatok ->Termékek menüben és a Termék forgalom menü három almenüjében áll rendelkezésre.