Adatvédelmi nyilatkozat
A Körforgóval felvitt adatokat bizalmas üzleti információként kezeljük. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy alkalmazásunkat használatba veszi, és bizalmas, üzleti adatait ránk bízza, úgy biztosítjuk, hogy azokat harmadik személynek nem adjuk át és minden elvárható intézkedést megteszünk azok védelme érdekében. A rendszerrel kapcsolatos valamennyi adatkezelési műveletet jelen adatvédelmi nyilatkozatnak és a hatályos jogszabályoknak megfelelően hajtjuk végre.

A Helion Kft-nél az adatbázishoz hozzáférési lehetőségük van a rendszer fejlesztéséért és üzemeltetéséért felelős munkatársaknak. Az adatok kezelése bizalmas üzleti információként történik, aminek betartására cégünk kötelezettséget vállal.

Rendszereink használatára vonatkozó naplózott adatokhoz kizárólag a Helion Kft. fér hozzá, amely diagnosztikai és fejlesztési célokat szolgál. Sem az eredeti, sem a származtatott adatokat külső szervezet vagy személy részére nem továbbítjuk, hozzáférést csak azok számára biztosítunk, akiknek erre Ön jogosultságot ad.

A rendszerek használatához szükséges jelszavát 128 bites, egyirányú kódolási algoritmussal titkosítjuk, abból a technika jelenlegi szintjén nem lehet az eredeti jelszót visszanyerni.

A működés során folyamatosan gondoskodunk az adatok biztonságáról, és megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Műszaki szempontból az alábbiak jellemzik rendszerünket:

  • Az adatmódosítások követése lehetővé teszi egy esetleges rendszerleállás esetén az összes jóváhagyott adat-tranzakció rekonstruálását.
  • Egy automatikus folyamat minden éjszaka teljes adatbázis mentést hajt végre.
  • Szerverünk merevlemezén RAID 5 lemeztükrözéssel biztosítjuk az adattárolást.
  • Szerverünk folyamatos működését redundáns tápegység biztosítja.
  • Szerverünk 24 órás őrzés-védelmi szolgáltatással biztosított, nagy sávszélességű állandó internetkapcsolattal ellátott és állandóan felügyelt, klimatizált gépteremben üzemel.

Budapest, 2023. június 23.

dr. Havas Ádám
ügyvezető igazgató
HELION Kft.